Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

REKRUTACJA DO PROJEKTU

2024-05-08
Już po wakacjach startujemy z projektem przeznaczonym dla kobiet działających aktywnie na rzecz lokalnych społeczności.
  • Udział w projekcie to okazja do spotkania z kobietami, które przejmują inicjatywę, organizują spotkania, kluby dyskusyjne, okolicznościowe imprezy; są animatorkami życia społecznego bądź kulturalnego w swoim środowisku; działają aktywnie w Kołach Gospodyń Wiejskich, Klubach Seniora, ośrodkach kultury; tworzą formalne, bądź nieformalne grupy, dzięki którym lokalna społeczność zmienia się i rozwija.
  • Udział w projekcie daje: możliwość spotkania inspirujących kobiet i wymianę doświadczeń, czas na nawiązanie relacji, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą i tworzeniem nowych inicjatyw, okazję do czerpania z wiedzy i doświadczenia innych, przestrzeń na twórcze rozmowy i zaskakujące pomysły, możliwość dyskusji o tym, co jest skuteczne w działaniu z lokalną społecznością, szansę na podniesienia swoich kompetencji z zakresu kreatywności i komunikacji, czas na dyskusję ze specjalistami o tym, jak działać, żeby skutecznie realizować swoje plany.
  • Projekt zakłada wsparcie kobiet, które działają na rzecz lokalnych społeczności. Podczas jego trwania uczestniczki będą miały okazję nie tylko podnieść swoje umiejętności, brać udział w zajęciach i konsultacjach ze specjalistami, ale co najważniejsze - czerpać z doświadczenia innych, aktywnych w regionie kobiet.
Więcej informacji u koordynującej projekt: 506718556,  a.malczyk@edumocni.pl
oraz pod linkiem: