Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nasze projekty

1. Tarnów bez barier - tarnowski serwis dla osób niepełnosprawnych - www.bezbarier.edumocni.pl 

Zapraszamy do odwiedzenia nowopowstałej strony internetowej www.bezbarier.edumocni.pl finansowanej przez „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie 2018."

Strona stanowi kompleksową  bazę  informacji na temat:

 • rynku pracy – jak się na nim odnaleźć
 • realizowanych projektów
 • ofert szkoleniowych
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji
 • możliwości założenia własnej działalności gospodarczej
 • projektów dla osób z niepełnosprawnościami z aktywizacji zawodowej
 • projektów dla osób z niepełnosprawnościami na założenie własnej działalności gospodarczej
 • szkoleń zawodowych w regionie
 • ofert pracy dla osób z niepełno sprawnościami

Strona skierowana jest w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, miasta Tarnów., którym szczególnie trudno znaleźć jest pożądane informacje.

Dzięki naszej stronie będziesz wiedział o realizowanych projektach w Twoim regionie, z których możesz skorzystać, aktualnych naborach na szkolenia, możliwościach kwalifikacji, dowiesz się jak aplikować do projektów, jak starać się o środki na założenie własnej działalności gospodarczej.

fio-stopka-baner-01.jpg

2. Projekt "Edumocni z POWER-EM"

Celem projektu „ Edumocni z POWER-em” jest aktywizacja zawodowa 30 osób.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących/uczących się na obszarze województwa małopolskiego (powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego lub brzeskiego) należących do przynajmniej jednej z grup:

 • rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie, tj. gminy Bolesław (pow. dąbrowski), Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Dębno, Gnojnik, Gręboszów, Gromnik, Iwkowa, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radgoszcz, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

Po przystąpieniu do projektu uczestnicy mogą skorzystać z:

 • płatnych staży
 • bezpłatnych szkoleń
 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • zwrotu kosztów dojazdu
 • wsparcia psychologicznego

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Projekt „Edumocni z POWER-em” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy zawartej w dniu 17.12.2019r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie dostępne na stronie www.edumocnizpowerem.pl

 

3. Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w Fundacji Edumocni”

Projekt zakłada realizację działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w naszej organizacji poprzez stworzenie oferty szkoleń w formie webinariów i stworzenie studia nagrań.

W ramach zadania publicznego realizowane są działania:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie webinariów.
 • Utrzymanie zatrudnienia związanego z prowadzoną działalnością szkoleniową.
 • Stworzenie studia nagrań poprzez zakup niezbędnego sprzętu.
 • Utrzymanie siedziby fundacji do realizacji działań poprzez sfinansowanie części kosztów bieżących.

Zadanie publiczne realizowane jest w okresie: 01.06.2020 – 30.11.2020.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

logo-covid19-hr.jpg

 

4. Projekt „Rozwój oferty Fundacji EDUMOCNI.”

Celem inicjatywy jest stworzenie narzędzia pracy dla wszystkich specjalistów rynku pracy oraz specjalistów rozwoju zawodowego przy opracowywaniu przez nich indywidualnych planów działań (IPD) oraz przetestowanie tego narzędzia na grupie osób nieaktywnych zawodowo będących uczestnikami projektów aktywizacji zawodowej. Narzędzie pozwoli specjalistom w sposób profesjonalny świadczyć usługi wspierające proces planowania i wyboru zawodu oraz dostosowania zawodowego wszystkim grupom pozostającym bez zatrudnienia.

Przedmiotem inicjatywy jest:

 • Stworzenie aplikacji internetowej
 • Opracowanie treści na aplikację internetową - projektu graficznego i metodycznego
 • Działania promocyjne w celu upowszechnienia narzędzia
 • Przetestowanie aplikacji przez doradcę zawodowego podczas pracy z uczestnikami projektu realizowanego przez Fundację Edumocni.

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2020 do 31.12.2020.

logo.jpg