Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Szkolenie "Komunikacja w Internecie"

2019-07-15

Szkolenie „ Sylabus Komunikacja ” - Moduł ITpass Komunikacja jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu komunikacji w Internecie, współdzielenia informacji w sieci oraz wykorzystania tożsamości cyfrowej w sieci.

Cel szkolenia:

Moduł  Tworzenie treści jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje umiejętności z zakresu tworzenia treści z wykorzystaniem pakietu biurowego: edycja tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne.

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

 • Znajomość pojęć związanych z komunikacją cyfrową,
 • Znajomość różnych narzędzi komunikacji elektronicznej,
 • Znajomość różnych sposobów komunikacji w Internecie, w szczególności poczty elektronicznej,
 • Znajomość narzędzi online wykorzystywanych w życiu codziennym,
 • Znajomość narzędzi online do pracy zespołowej,
 • Znajomość prawidłowych zachowań oraz norm w świecie online (netykieta),
 • Znajomość zagadnień związanych z tożsamością cyfrową.

2. UMIEJĘTNOŚCI:

 • Umiejętność wyboru właściwych narzędzi komunikacji elektronicznej,
 • Umiejętność wykorzystywania różnych narzędzi komunikacji elektronicznej,
 • Umiejętność dostosowania narzędzi komunikacyjnych do potrzeb odbiorców,
 • Umiejętność dzielenia się informacjami oraz zasobami cyfrowymi,
 • Umiejętność zarządzania zasobami wiedzy cyfrowej,
 • Umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w życiu obywatelskim,
 • Umiejętność rozwijania i wzmacniania kompetencji cyfrowych,
 • Umiejętność pracy zespołowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • Umiejętność tworzenia oraz kształtowania tożsamości cyfrowej.

Program szkolenia:

 1. Wyjaśnienie pojęć: urządzenia cyfrowe, komunikacja elektroniczna, IM, VoIP, czat, poczta elektroniczna, certyfikat cyfrowy,
 2. Wykorzystanie różnych aplikacji oraz urządzeń cyfrowych do komunikacji,
 3. Wybór właściwych narzędzi komunikacyjnych - dostosowanie do sytuacji oraz odbiorców,
 4. Portale społecznościowe - zakładanie konta, zarządzanie nim, obsługa portalu,
 5. Wykorzystanie telefonów (smartfonów) - obsługa, zasada działania, podstawowa konfiguracja,
 6. Telefonia internetowa (VoIP) - zasada działanie na przykładzie wybranej aplikacji,
 7. Współdzielenie informacji w sieci,
 8. Sposoby przesyłania, pobierania, współdzielenia danych.
 9. Korzystanie z poczty elektronicznej - zakładanie konta, konfiguracja, przesyłanie oraz odbieranie wiadomości elektronicznych,
 10. Przesyłanie wiadomości z załącznikami, odpowiadanie na wiadomości, przesyłanie wiadomości,
 11. Wykorzystanie społeczności online w życiu codziennym,
 12. Dostęp do portali społecznościowych - bezpieczeństwo wykorzystania, zarządzanie informacjami,
 13. Wykorzystanie Internetu jako medium aktywności społecznej,
 14. Dostęp do usług publicznych - portale rządowe, samorządowe,
 15. E-puap - zasada działania, wykorzystanie w życiu codziennym,
 16. Możliwości pracy zespołowej z wykorzystaniem Internetu - poczta elektroniczna,
 17. Kalendarze online - podstawy wykorzystania,
 18. Normy i zasady obowiązujące w Internecie,
 19. Zasady korzystania z portali internetowych oraz społecznościowych - komentowanie informacji,
 20. Sposoby radzenia sobie z niewłaściwymi zachowania online.
 21. Zasady prowadzenia komunikacji online - poczta internetowa, chaty, fora internetowe,
 22. Tożsamość cyfrowa - zasady tworzenia oraz kształtowania,
 23. Zarządzanie tożsamością cyfrową - ochrona reputacji, zarządzanie,
 24. Zagrożenia związane z tożsamością cyfrową

Czas trwania szkolenia:

 • poziom A podstawowy - 32 godziny dydaktyczne
 • 4 dni x 8 h

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie odbywać się będzie w Tarnowie, ul. Kościuszki 37A  (parter) w sali szkoleniowej wyposażonej w 10 komputerów z najnowszym oprogramowaniem Office, dostosowanej do osób niepełnosprawnych. Nasz lokal znajduje się na parterze i jest dostosowany do organizacji szkoleń dla grup 20-osobowych i dysponuje pełną infrastrukturą do prowadzenia zajęć (sieć WiFi, flipchart, rzutnik sufitowy z wielkoformatowym ekranem, zaplecze socjalne do organizacji przerw kawowych i cateringu).

Fundacja EDUMOCNI posiada znak jakości MSUES i jest wpisana jako akredytowany wykonawca szkoleń do Bazy Usług Rozwojowych.

Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym IT PASS potwierdzającym nabycie kwalifikacji (egzamin jest uznawany przez WUP):

 • czas trwania - 45 minut,
 • forma - test jednokrotnego wyboru zawierający 45 pytań.

Terminarz szkolenia:

22-26.07.2019 r. w godz. 8.30 – 15.00

Dodatkowe usługi:

 • organizacja przerw kawowych z drobnym poczęstunkiem w części socjalnej,
 • organizacja obiadu w restauracji "Smaczniej" znajdującej się w budynku obok,
  bezpłatny parking dla osób niepełnosprawnych, dla pozostałych osób miejsca parkingowe przy budynku ZUS.

Osoby prowadzące szkolenie:

1. Radosław Drużkowski - Współwłaściciel Firmy Tebion Sp. z o.o. od 5 lat prowadzi szkolenia komputerowe z zakresu MS Office. W tym czasie w jego szkoleniach uczestniczyło ponad 1000 osób. Wiceprezes grupy Networkingowej BNI Leliwa dwóch kadencji. Miłośnik kawy – współautor marki kawy DARVEA.
2. Maciej Rodak - Wieloletni kierownik projektów i controller, doświadczony trener w projektach unijnych. Współpracował i wdrażał  controlling w spółkach giełdowych, grupach kapitałowych, średnich i mniejszych firmach o wielu profilach działalności. Dzięki praktycznemu zastosowaniu w różnych przedsięwzięciach biznesowych, doskonale posługuje się programem MS Excel.

Cena:

Szkolenie wraz z egzaminem, certyfikatem, obiadem oraz przerwą kawową (napoje, ciastka):

 • dla osób powyżej 50 roku życia i biernych zawodowo w ramach realizowanego projektu - bezpłatne,
 • dla pozostałych osób - 1300,00 zł/osobę.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 884 004 939 lub e-mail na adres: biuro@edumocni.pl