Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Współpracujemy międzynarodowo i promujemy Tarnów w innych krajach

2021-06-14

Stale podnosimy jakość naszych działań, pogłębiamy wiedzę i dzielimy się doświadczeniem z największymi organizacjami w Europie – wszystko po to by rozbudzać Wasze pasje i wspierać rozwój.

W tym roku, nasi eksperci wyruszą do trzech krajów partnerskich w ramach konkursu „Ścieżki Współpracy”. Tym razem, udało nam się pozyskać grant, który pozwoli nam na wprowadzenie nowych rozwiązań do aktualnych edycji projektów. W tym celu odwiedzimy naszych partnerów z Cypru, Grecji i Teneryfy.

Nasze projekty międzynarodowe:

Soft Skills – projekt realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem EDUPLUS z siedzibą w Teneryfie, którego  celem będzie przygotowanie naszych uczestników do swobodnych wystąpień przed kamerą i podjęcia pracy lub nauki w formie zdalnej poprzez warsztaty z wystąpień publicznych z elementami teatru oraz rejestracji video.

Work-Life Blending –  skierowany jest do uczestniczek projektów, , które starają się znaleźć równowagę między trzema aspektami życia, takimi jak: praca, życie osobiste i rodzinne. We współpracy z naszym partnerem z Grecji, organizacją IASIS, posiadającą bogate 15-letnie doświadczenie w działalności na rzecz wzmacniania pozycji kobiet, wypracujemy model łączenia życia zawodowego z prywatnym w myśl zasady work-life-blending i przeprowadzimy dla naszych uczestniczek warsztaty i sesje coachingowe.

EDUpower in Labour Market – projekt, który powstaje we współpracy z cypryjską organizacją SEAL CYPRUS,  zakłada wdrożenie innowacyjnych narzędzi typu e-learning w procesie prowadzenia doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i planowania ścieżki kariery w projektach aktywizacji osób młodych do 30 roku życia 

 

Partnerzy:

EDUPLUS - organizacja non-profit z siedzibą na Teneryfie, promująca praktyczne i aktywne metody nauczania, takie jak nauka oparta na sztuce i doświadczeniu. Jej szkoleniowcy wykorzystują praktyczne ćwiczenia, takie jak eksperymenty, odgrywanie scenek i ról z wykorzystaniem technik teatralnych i improwizacyjnych, które wzbogacają umiejętności komunikacyjne i dydaktyczne uczestników przeprowadzanych warsztatów. Fundamentalną ideą leżącą u podstaw konsorcjum Tenerife Courses, jest podnoszenie kompetencji pracowników sektora edukacji poprzez przekazywanie im wiedzy z zakresu kształtowania umiejętności aktorskich, takich jak rozwój kreatywności, ekspresji, świadomości i mowy ciała, które w znaczący sposób wpływają na budowanie pewności siebie, motywację i zaangażowanie.

IASIS – grecka organizacja pozarządowa z siedzibą w Atenach, z bogatym 15-letnim doświadczeniem w działalności na rzecz wzmacniania pozycji kobiet. Głównymi celami organizacji jest walka z wykluczeniem społecznym, wsparcie psychologiczne i doradcze w myśl zasady równości szans i niedyskryminacji, zapewnianie opieki psychiatrycznej i świadczenie specjalistycznych szkoleń psychoedukacyjnych zgodnych ze standardami Reformy Psychiatrii i Światowej Organizacji Zdrowia. W roku 2015, grecki Narodowy Instytut Certyfikacji nadał organizacji status Centrum Kształcenia Ustawicznego i Edukacji, wyróżniając ją tym samym za jej szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe życie. Łączna liczba beneficjentów organizacji szacowana jest na ponad 500 000.

SEAL CYPRUS – cypryjska organizacja pozarządowa promująca i wspomagająca e-learning, posiadająca w swoim zespole wszechstronnych specjalistów, którzy podejmują się tworzenia cyfrowych części projektów edukacyjnych. Jej członkowie budują potężne i skalowalne aplikacje internetowe, które są tworzone na zamówienie przy użyciu procesów programistycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych. Organizacja proponuje mieszane rozwiązania edukacyjne oparte na innowacyjnych i interaktywnych metodach w celu zapewnienia kształcenia otwartego i na odległość. Opracowuje programy edukacyjne dla krótkich kursów szkoleniowych dla osób pracujących z młodzieżą oraz dla partnerstw strategicznych.