Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

INTEGRACYJNE PUZZLE - dostosowanie oferty przedszkola w Zbylitowskiej Górze do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami.

2022-02-17
 • Projekt zakończony. 

  Niepubliczne Przedszkole "Pod Kasztanami": 
  http://przedszkolepodkasztanami.eu/integracyjne-puzzle/

  Działania w ramach projektu:

  1.Dostosowanie istniejącego miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez wyposażenie sal w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

  2.Zajęcia specjalistyczne:
  - Trening Umiejętności Społecznych,

  - Logorytmika,

  - Integracja Sensoryczna,

  - Hipoterapia,

  - Psycholog.

  3.Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy:
  - Zajęcia z kodowania i robotyki

  - Warsztaty malarskie

  - Zajęcia muzyczno - ruchowe

  4.Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli Przedszkola.
  - studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna

  - Kurs Montessori

  - Szkolenie „Trening Wyższych Funkcji Słuchowych Metodą Neuroflow.

  - Forbrain (program słuchowy)

  - Szkolenie z Metody Werbotonalnej

  Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.07.2021 r.

  Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.