Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Rozwój infrastruktury turystycznej Pogórza Rożnowskiego

2022-03-10

Projekt napisany dla Fundacji W Drodze do Marzeń.

Realizacja zadania publicznego w ramach programu „Małopolska Gościnna” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Realizacja projektu miała na celu tworzenie, rozwój, aktywizację i promocję oferty turystycznej regionu, w tym, zwiększenie dostępności i funkcjonalności szlaków Pogórza Rożnowskiego. Założeniem projektu było podniesienie standardu szlaków wokół miejscowości Jamna poprzez doposażenie w niezbędną infrastrukturę jaką będzie węzeł sanitarny. Ponadto zostało przygotowane miejsce rekreacyjne do odpoczynku dla turystów. Działania te przyczyniły się do popularyzacji mniej znanych rejonów Małopolski jako miejsca do uprawiania turystyki aktywnej.
Głównymi odbiorcami projektu oraz jego rezultatów są turyści piesi, rowerzyści i rodziny z dziećmi wybierający Pogórze Rożnowskie jako miejsce spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku.


Projekt realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2021 r.