Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ekoprzygoda z Włóczykijem

2022-03-10

Projekt napisany dla Fundacji W Drodze do Marzeń.

Zrealizowane zostały 2 edycje projektu, w ramach programu Edukacja Ekologiczna finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Projekt zakładał edukację ekologiczną poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu małopolski z wykorzystaniem opracowanych scenariuszy ekoquestingu.
Projekty zostały zrealizowane w Schronisku Dobrych Myśli położonym w Jamnej, na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, którego okolice odznaczają się wysoką bioróżnorodnością przy znacznym udziale gatunków chronionych zarówno fauny jak i flory.
Podczas realizacji 2 edycji projektu w zajęciach edukacji ekologicznej wzięło udział ponad 1000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z województwa małopolskiego.
Celem projektów było poszerzenie wiedzy wśród młodzieży szkolnej na temat bioróżnorodności szczególnie regionu, w którym żyją, uwrażliwienie ich na konieczność ochrony dzikiej przyrody i zmotywowanie do inicjowania własnych działań w tym kierunku poprzez organizację zajęć dla uczniów szkół podstawowych w zakresie edukacji ekologicznej z wykorzystaniem ekoquestingu.

Projekty edukacji ekologicznej realizowane były w 2020 r i 2021 r.