Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Be My Help - mentoring kobiet powracających na rynek pracy

2023-01-04

Z radością informujemy Was, że Projekt "BeMyHelp - mentoring kobiet powracających na rynek pracy" otrzymał finansowanie w konkursie Erasmus+, partnerstwa na rzecz współpracy, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Mentoring stosowany jest najczęściej jako narzędzie rozwojowe dla osób już pracujących, chcących podnieść swoje kompetencje. My chcemy zastosować mentoring na gruncie osób poszukujących pracy, a grupą na której się skupiamy są kobiety.

Okres realizacji projektu: 09.2022 do 08.2024.

Czym będziemy się zajmować?
- przygotujemy model mentoringu w aktywizacji zawodowej kobiet oraz serwis internetowy z materiałami do pobrania

- przygotujemy programu szkolenia nt. tego jak wdrożyć mentoring w organizacji (również w formie e-learningu)

- każdy z partnerów przetestuje model mentoringu w swojej organizacji

Naszymi partnerami w projekcie są:

Mamo Pracuj
https://www.facebook.com/MamoPracuj

Organizacja z Grecji - Organismos Gia Tin Epaggelmatiki Endynamosi Ton Gynaikon Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia
https://www.facebook.com/womentors

Organizacja z Hiszpanii - Neotalentway S.L.
https://www.facebook.com/Neotalentway-112553033448579/

Be My Help -mentoring women returning to the labor market

We are happy to inform you that Project "BeMyHelp mentoring women returning to the labor market” received funding in the Erasmus + competition, a partnership for cooperation partnerships, Vocational education and training sector. Mentoring is most often used as a development tool for people already working who want to improve their competencies. We want to apply mentoring on job seekers, and the group we focus on is women.

Project implementation period: September 2022 to August 2024.

What will we do? - we will prepare a model of mentoring in the professional activation of women and a website with downloadable materials

- we will prepare a training program on how to implement mentoring in an organization (also in the form of e-learning)

- each partner will test the mentoring model in their organization

Our partners in the project are:

Mamo Pracuj (Work mum)

https://www.facebook.com/MamoPracuj

Organization from Greece- Organismos Gia Tin EpaggelmatikiEndynamosi Ton GynaikonAstiki Mi KerdoskopikiEtaireiahttps://www.facebook.com/womentors

Organization from Spain -Neotalentway S.L.

https://www.facebook.com/Neotalentway-112553033448579/

bemyhelp-s.jpg