Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Warsztaty Przyszłego Naukowca

2023-01-09

Projekt „Warsztaty Przyszłego Naukowca” dedykowany jest szerokiej grupie młodych osób (uczniów szkół średnich, studentów, ale także uczniów szkół podstawowych), zainteresowanych samodzielnym przeprowadzaniem doświadczeń z chemii I fizyki, które ze względu na zamieszkiwanie terenów odległych od dużych ośrodków akademickich, mają ograniczony dostęp skorzystania z doświadczalnych metod nauki tych przedmiotów.

Celem projektu jest popularyzacja nauk ścisłych poprzez pokazanie ich w atrakcyjny, laboratoryjny sposób. W każdym miesiącu w zajęciach wezmą udział inne osoby, w sumie, poza dziećmi półkolonijnymi, z projektu skorzysta minimum 140 osób.

W ramach projektu, wraz z Katedrą Chemii ANS w Tarnowie, mamy do zaoferowania młodym ludziom atrakcyjną formę nauczania chemii i fizyki – tzn. nauczanie oparte na samodzielnym wykonywaniu doświadczeń/eksperymentów. Chcemy podzielić się możliwością skorzystania z laboratoriów tarnowskiej Akademii Nauk Stosowanych , ponieważ istotą projektu jest poszerzanie i rozwijanie zainteresowań, pasji czy ciekawości osób już zaangażowanych w chemię czy fizykę, a ciągle nie mających odpowiedniego miejsca w Tarnowie z zapleczem do tego typu działań.

Przeprowadzimy: - 7 spotkań z chemii oraz 7 spotkań z fizyki dla 20 osób każde - Wyjazd na AGH dla 30 osób - Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych - uczestników 2 półkolonii.

Od listopada 2022 do maja 2023 prowadzić będziemy w jedną sobotę miesiąca warsztaty z chemii i fizyki. Zajęcia trwać będą 4 godziny dydaktyczne (zarówno zajęcia z chemii jak i fizyki) tj. łącznie 8 godzin dydaktycznych.

Zakres działań z chemii: Uczestnicy będą wykonywali eksperymenty z jednego z kilku przedstawionych obszarów chemii (dobór eksperymentu w zależności od zapisów uczniów):

synteza środków leczniczych

chemiczna charakterystyka produktów spożywczych

chemiczna analiza środków kosmetycznych

wykorzystanie metod chemicznych w chemii środowiska

elementarne zagadnienia chemii analitycznej.

Zakres działań z fizyki Uczestnicy będą wykonawcy eksperymenty z jednego z kilku przedstawionych obszarów fizyki (dobór konkretnych eksperymentów w zależności od zapisów uczniów jak i ich wcześniejszego zaznajomienia z odpowiednimi tematami):  

woda: zjawiska napięcia powierzchniowego, ich wykorzystanie i znaczenie w ekologii 

woda i powietrze: przepływ płynów, doświadczenia z przedmiotami i materiałami codziennego użytku;

wykorzystanie praw przyrody w życiu: równania Bernoulliego, zjawiska Venturiego i efektu Magnusa oraz zjawiska Coandy 

doświadczenie ilościowe (np, wyznaczania współczynnika napięcia powierzchniowego wody)

eksperymenty pokazowe z wykorzystaniem niecodziennej cieczy kriogenicznej: ciekłego azotu.

W czerwcu 2023 odbędzie się wyjazd 30 chętnych osób do Krakowa na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Wycieczka miałaby formę udziału w demonstracjach doświadczeń z bardzo szerokiego wachlarza zagadnień fizycznych sięgającego od kinematyki i dynamiki aż po optykę i fale elektromagnetyczne. Szczegółowo obejmowałoby to zagadnienia: 1. Kinematykę i dynamikę bryły sztywnej 2. Mechanikę płynów (doświadczenia z powietrzem i wodą) 3. Elektryczność i magnetyzm 4. Drgania i fale mechaniczne 5. Optyka W lipcu 2023 zostaną zorganizowane pokazy eksperymentów fizycznych i chemicznych dla młodszych dzieci - uczestników półkolonii.

Zobacz stronę „Warsztaty Przyszłego Naukowca” na Facebooku

Okres realizacji projektu: 01.08.2022 – 31.07.2023.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską.

wpn-tlo-z-logo-ue-center-s.jpg