Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Promocja i rozwój turystyki aktywnej w Dolinie Dolnego Dunajca

2023-07-12

Realizacja projektu ma na celu promocję Doliny Dolnego Dunajca jako miejsca przyjaznego dla turystów i rozwoju turystyki aktywnej. Miejscem realizacji projektu jest Dolina Dolnego Dunajca ze szlakiem wodnym, szlakami rowerowymi i inną infrastrukturą turystyczną, od Czchowa do Ujścia Jezuickiego, administracyjnie w 10 gminach przez, które przebiega. Grupą docelową są odbiorcy, których można podzielić na turystów odwiedzających Małopolskę spoza jej granic, turyści lokalni poszukujący atrakcji lokalnie w obszarze naszego województwa, a także mieszkańcy najbliższej okolicy(gmin) wzdłuż rzeki Dunajec. Projekt kierujemy do pasjonatów spływów rzecznych, turystyki rowerowej i
wszystkich, którzy lubią wypoczynek w bliskim kontakcie z przyrodą (wędkarzy, biwakowiczów czy choćby plażowiczów), a także do wszystkich tych, którzy poszukują takich form wypoczynku, ze szczególnym naciskiem na promocję ich aktywnej formy. Podjętymi działaniami chcemy wskazać na atrakcyjność i walory przyrodnicze tego regionu, popularyzować alternatywne, aktywne formy spędzania wolnego czasu i zwrócić uwagę na potencjał jaki ma w sobie rzeka Dunajec w aspekcie turystycznym i rekreacyjnym. Możliwość synergicznego działania w obszarze turystyki rowerowej i spływów rzecznych to cały czas spora przestrzeń do rozwoju.
W ramach projektu zostaną zorganizowane spływy rzeczne połączone z rajdem rowerowym po Velo Dunajec i/lub Wiślanej Trasie Rowerowej. Planujemy także opracowanie 2 tablic, które zamontowane zostaną w Dolinie Dolnego Dunajca przy szlaku wodnym, szlaku rowerowym Velo Dunajec i Wiślanej Trasie Rowerowej i w miejscach rekreacji, uczęszczanych przez turystów. 1 tablica/baner zostanie zamontowana w miejscach niebezpiecznych w celu poprawy bezpieczeństwa, zwrócenia uwagi i ostrzeżenia osób uczestniczących w spływach o konieczności dobicia do brzegu i przeniesieniu sprzętu przez przeszkodę. Zostanie opracowana i zamontowana 1 tablica podglądowa (informacyjną)dot.
walorów turystycznych Doliny Dolnego Dunajca. Na tablicy znajdzie się mapa, na której przedstawione zostaną szlaki wodne rzeki Dunajec razem z ich opisem.

 

Osiągnięte w ramach projektu efekty:
- poprawa bezpieczeństwa i oznakowania szlaków wodnych
- montaż tablicy informacyjnej o regionie
- nowe materiały wideo opisujące szczegółowo poszczególne odcinki tras rzecznych spływów
- aktualizacja strony internetowej poświęconej promocji szlaków wodnych dolnego i środkowego Dunajca wraz z lokalnymi atrakcjami
- wydarzenia plenerowe dla społeczności lokalnej - spływy kajakowo-pontonowe
- Wydarzenia plenerowe ogólnodostępne, synergiczne w obszarze turystyki rowerowej i spływów rzecznych z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury i
potencjału regionu