Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

wESpół wspieramy ekonomię społeczną

2023-10-31

Jako podmiot ekonomii społecznej otrzymaliśmy dotację w programie „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” - edycja 2023.

 

W ramach konkursu realizowane są projekty, które m.in. zwiększają wpływ na społeczności lokalne, w tym migrantów z Ukrainy, którzy dołączyli do społeczności w wyniku wojny.

 

Paniom z Ukrainy, które:

- aktualnie pozostają bez zatrudnienia,

- mają pod swoją opieką małe dzieci,

- mieszkają w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim,

proponujemy tygodniowy turnus edukacyjny.

 

W programie:

 

- język polski związany z rynkiem pracy,

- informacje o lokalnym rynku pracy i edukacji, lokalnym zapotrzebowaniu na kompetencje

- informacje o lokalnych i ponadlokalnych instytucjach wspierających Ukraińców w poszukiwaniu pracy i różnych innych kwestiach życia codziennego,

- warsztaty psychoedukacyjne - wzmacnianie postaw przedsiębiorczych.

 

Dzieciom uczestniczek zorganizujemy spacery ekoedukacyjne, warsztaty przyrodnicze i rękodzielnicze.

Spotkania odbywać będą się w Schronisku Dobrych Myśli w Jamnej, od 07-11 sierpnia, godz.9-15.

„Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną” finansowanego przez UBS i koordynowanego przez ROPS w Krakowie i MFES”.