Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Projekt Miejmy siebie - wsparcie rodzin zastępczych

2023-11-13

Projekt Miejmy siebie - wsparcie rodzin zastępczych

 

Projekt jest wsparciem działalności Stowarzyszenia Miejmy Siebie, które aktywnie wspiera tarnowskie rodziny zastępcze.

Poprzez organizację warsztatów edukacyjno-rozwojowych, wyjść do instytucji kultury mamy ambicję:

- zainspirować dzieci z rodzin zastępczych do rozwijania swoich zainteresowań i pasji poprzez uczestniczenie z nimi w szeregu aktywności edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych, sportowych, które są aktywnościami poszerzającymi horyzonty, a jednocześnie kojarzą się z przyjemnym spędzaniem czasu (co zwiększa motywację do uczestniczenia w nich).

Z naszego punktu widzenia, pokazywanie dzieciom świata inny niż znają ma za zadanie zmieniać punkty widzenia,

inspirować i przeciwdziałać powielaniu negatywnych wzorców wyniesionych z domu. W doborze aktywności kierujemy się różnorodnością po to, by każde z dzieci miało szansę spróbować różnych aktywności i sprawdzić, które są im najbliższe.

- doprowadzić do wzrostu kompetencji społecznych wśród dzieci z rodzin zastępczych poprzez zajęcia grupoweoparte na treningu umiejętności społecznych (TUS)

- doprowadzić do wzrostu kompetencji rodzicielskich rodziców zastępczych w zakresie budowania relacji z dzieckiem i wychowywania dzieci na zaradnych ludzi (metoda pozytywnej dyscypliny)

- doprowadzić do wzrostu umiejętności rodziców zastępczych skutecznego łączenia różnych sfer życia dla przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i osobistemu

 

- uwrażliwienie lokalnej społeczności na problematykę rodzin zastępczych, zbudowanie społeczności rodzin zastępczych i osób je wspierających wokół Stowarzyszenia Miejmy Siebie, poprzez prowadzenie kampanii społecznej w mediach społecznościowych i lokalnych mediach

 

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

11111111.jpg