Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

WORK-LIFE-BLENDING

Projekt Work-Life Blending –  skierowany jest do kobiet, które starają się znaleźć równowagę między trzema aspektami życia, takimi jak: praca, życie osobiste i rodzinne. We współpracy z naszym partnerem z Grecji, organizacją IASIS, posiadającą bogate 15-letnie doświadczenie w działalności na rzecz wzmacniania pozycji kobiet, wypracujemy model łączenia życia zawodowego z prywatnym w myśl zasady work-life-blending i przeprowadzimy dla naszych uczestniczek warsztaty i sesje coachingowe.

Realizacja projektu ma na celu transfer gotowego modelu łączenia życia prywatnego z zawodowym,  pozwalającego uczestniczkom projektu standardowego poznać nowe narzędzia ułatwiające łączenie powyższych ról, przełamać bariery w znalezieniu zatrudnienia poprzez rozwój wiedzy na temat możliwości pracy zdalnej i znaleźć harmonię w życiu codziennym. Działania prowadzone w ramach modelu to:

  • warsztaty, na których prezentowane są możliwości pracy zdalnej oraz zawody, gdzie można rozpocząć działalność i wykonywać ją z domu;
  • coaching, mający na celu zdiagnozowanie u uczestniczek mocnych stron i zainteresowań, które można przekuć w działalność zarobkową;
  • przekazanie pracodawcom materiałów przedstawiających możliwości wdrożenia pracy zdalnej w firmie i płynących z niej korzyści.

Aby dokonać transferu nowego modelu Eurokonsultant wraz z Partnerem międzynarodowym realizują projekt w następujących krokach:

  1. stworzenie planu współpracy z partnerem obejmującego harmonogram i podział zadań;
  2. opracowanie rozwiązania poprzez wirtualne spotkanie partnerskie, wizytę studyjną w siedzibie partnera i sporządzenie wstępnej wersji rozwiązania;
  3. wypracowanie końcowej wersji rozwiązania i planu jego wdrażania
  4. wdrażanie rozwiązania.

Grecka organizacja pozarządowa IASIS, będąca partnerem w projekcie grantowym posiada 15-letnie doświadczenie w realizacji rozmaitych projektów. Jej celem było od początku podejmowanie działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym grup najmniej uprzywilejowanych, takich jak m.in. potrzebująca młodzież i dzieci, osoby z problemami psychicznymi, osoby bezdomne, migranci i uchodźcy. Współpraca międzynarodowa, w ramach której realizowany jest projekt WORK-LIFE-BLENDING pozwala organizacji IASIS na wymianę wiedzy i dobrych praktyk oraz wypróbowanie stworzonego przez siebie modelu w innym środowisku. Dla działalności Eurokonsultant współpraca pozwala zastąpić tradycyjne, dotychczas używane metody doradztwa na rzecz nowszych koncepcji uwzględniających wykorzystanie technologii.

Projekt został dofinansowany w ramach programu “Ścieżki współpracy” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://www.sciezkiwspolpracy.pl/o-projekcie/.