Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Projekt SOFT SKILLS

eduplus.jpg

Soft Skills – projekt realizowany we współpracy ze stowarzyszeniem EDUPLUS z siedzibą w Teneryfie ( , który stanowi rozszerzenie projektu "Sukces Na Obcasach" realizowanego w ramach programu POWER. 

Celem projektu „SOFT SKILLS” jest przygotowanie osób do podjęcia pracy i edukacji w formie zdalnej oraz szkolenie ich pod kątem zdalnych rozmów kwalifikacyjnych poprzez udział w warsztatach z wystąpień publicznych z elementami teatru i rejestracji video, stanowiących nowe rozwiązanie w doświadczeniu szkoleniowym Fundacji Edumocni. Warsztaty przyczyniają się do zwiększenia kompetencji cyfrowych uczestników, przełamania bariery w wystąpieniach przed kamerą z uwagi na brak doświadczenia w kontakcie z nią oraz zwiększenia pewności siebie i poczucia własnej wartości. Głównymi formami edukacyjnymi w ramach warsztatów są:

  • techniki teatralne, odgrywanie ról, metody teatru improwizacji i inne strategie mające na celu poprawienie umiejętności miękkich z zakresu wystąpień publicznych;
  • techniki zwiększania samooceny i kompetencji społecznych;
  • przekazywanie wiedzy w obszarze posługiwania się platformami do spotkań on-line.

Transfer nowego rozwiązania od partnera międzynarodowego poprzedzały różne działania prowadzone w czterech krokach:

  1. stworzenie planu działania obejmującego harmonogram i podział zadań z Partnerem;
  2. opracowanie rozwiązania poprzez wirtualne spotkania partnerskie, wizytę studyjną w siedzibie partnera i opracowanie wstępnej wersji rozwiązania z Partnerem;
  3. przeprowadzenie konsultacji z ekspertami niezaangażowanymi w realizację projektu dla uzyskania obiektywnej opinii i opracowanie ostatecznej wersji rozwiązania do wdrożenia;
  4. wdrożenie rozwiązania poprzez włączenie warsztatów wystąpień publicznych do projektu standardowego.

Stowarzyszenie EDUPLUS, będące partnerem zagranicznym w projekcie to społeczno-kulturalna organizacja non-profit, posiadająca doświadczenie m.in. w zakresie organizacji działań edukacyjnych; tworzeniu i publikacji zasobów edukacyjnych; nauce języków obcych; rozwoju kompetencji; działań promujących równowagę ekologiczną i wspierających przedsiębiorczość społeczną. Współpraca międzynarodowa jest dla Partnera zagranicznego szansą na wymianę dobrych praktyk oraz wypróbowanie swoich rozwiązań w innym kraju. Dla Fundacji Edumocni transfer nowego rozwiązania przyczynia się do zwiększenia umiejętności i kreatywności uczestników projektu standardowego oraz zwiększenia atrakcyjność prowadzonych działań poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej.

Projekt został dofinansowany w ramach programu „Ścieżki współpracy” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://www.sciezkiwspolpracy.pl/o-projekcie/.