Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

EDUpower in Labour Market

ZALOGUJ SIĘ DO PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ.

Jak się zalogować? Po kliknięciu w powyższy ^ link należy kliknąć na: Zaawansowane, następnie na dole strony kliknąć w otwórz stronę (elearningportal.tomorrow.net.pl) potem wprowadź swój: login i hasło i kliknij na SIGN IN.

 Jeśli nie masz loginu i hasła zarejestruj się tu: https://elearningportal.tomorrow.net.pl/start/op/signup

EDUpower in Labour Market – projekt   zakłada wdrożenie innowacyjnych narzędzi typu e-learning w procesie prowadzenia doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i planowania ścieżki kariery w projektach aktywizacji osób młodych do 30 roku życia.

Od stycznia 2020 r.  Fundacja Edumocni współpracuje z partnerem międzynarodowym SEAL CYPRUS (www.sealcyprus.org) w realizacji projektu „EDUpower in labour market”, będącego rozszerzeniem projektu standardowego „Edumocni z POWER-em”, mającego na celu aktywizację zawodową osób w wieku 15-29 lat.

Projekt skupia się na wdrożeniu narzędzi internetowych typu e-learning, zwiększających skuteczność planowania kariery oraz doradztwa zawodowego, odpowiadając na niedostateczne dostosowanie diagnozy zawodowej osób młodych uczestniczących w projektach aktywizacji zawodowej. Wykorzystanie w działaniach innowacyjnych narzędzi pomaga młodym ludziom zrozumieć swoje miejsce w społeczeństwie, zdobyć i rozwinąć umiejętności na podstawie własnych zalet oraz zwiększa ich aktywność w całym procesie swojego rozwoju. Zaadaptowanie, wdrożenie i transfer nowego rozwiązania umożliwiony jest przez skuteczną współpracę międzynarodową, która dodatkowo zapewnia wymianę wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie poradnictwa zawodowego.

SEAL CYPRUS - Cypryjska Organizacja Zrównoważonej Edukacji i Aktywnego Nauczania, będąca partnerem Fundacji Edumocni, zajmuje się m.in.:

  • opracowywaniem i prowadzeniem najnowocześniejszych szkoleń i coachingu;
  • budowaniem strategicznych partnerstw w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych osób i organizacji;
  • realizacją międzynarodowych projektów przyznanych w ramach projektów europejskich;
  • motywowaniem młodzieży i dorosłych do zdobywania wiedzy, umiejętności i dalszego kształcenia z wykorzystaniem partycypacyjnych metod nauczania i kształcenia.

Dokonanie transferu nowego rozwiązania w Fundacji Edumocni jest  doskonałą okazją do przetestowania nowych narzędzi pod kątem efektywności ich zastosowania w innych środowiskach i stopnia uniwersalności autorskiego produktu. Dla Fundacji taka współpraca daje pole do rozwoju oraz wzbogacenia swojej oferty poprzez udoskonalenie wcześniejszych metod doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (rozmowy z uczestnikami, testy w wersji papierowej etc.) innowacyjnymi metodami uwzględniającymi obecne zapotrzebowanie technologiczne.

Projekt został dofinansowany w ramach programu „Ścieżki współpracy” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: https://www.sciezkiwspolpracy.pl/o-projekcie/.