Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Nasze projekty

1. Projekty aktywizacji zawodowej (aktualna rekrutacja na 20.08.2021)

Fundacja EDUMOCNI aktywnie działa na polu aktywizacji zawodowej i zaprasza wszystkie osoby bezrobotne  i niepracujące oraz pracodawców do udziału w projektach, w których oferujemy kompleksowe wsparcie mające na celu skuteczne podjęcie zatrudnienia

Oferujemy :

- płatne staże zawodowe 

- wsparcie doradców zawodowych, psychologów i coachów

- szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i umiejętności

- wsparcie uczestników i pracodawców na każdym etapie udziału w projekcie

Nasze projekty:

1. Sukces na obcasach dla osób do 30 roku życia - http://www.sukcesobcasy.pl

2. Właściwa droga do pracy z POWER-em dla osób do 30 roku życia - https://inventum-global.pl/wlasciwa-droga-do-pracy-z-power-em/

3. Aktywni od zaraz dla osób powyżej 30 roku życia - https://aktywniodzaraz.pl/

Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania.

 

2. Projekt "Edumocni z POWER-EM" (projekt zakończony)

Celem projektu „ Edumocni z POWER-em” jest aktywizacja zawodowa 30 osób.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących/uczących się na obszarze województwa małopolskiego (powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego lub brzeskiego) należących do przynajmniej jednej z grup:

 • rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby zamieszkujące obszary wiejskie, tj. gminy Bolesław (pow. dąbrowski), Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Dębno, Gnojnik, Gręboszów, Gromnik, Iwkowa, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radgoszcz, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

Po przystąpieniu do projektu uczestnicy mogą skorzystać z:

 • płatnych staży
 • bezpłatnych szkoleń
 • doradztwa zawodowego
 • pośrednictwa pracy
 • zwrotu kosztów dojazdu
 • wsparcia psychologicznego

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Projekt „Edumocni z POWER-em” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy zawartej w dniu 17.12.2019r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie dostępne na stronie www.edumocnizpowerem.pl

 

3. Projekt „Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w Fundacji Edumocni” (projekt zakończony)

Projekt zakłada realizację działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w naszej organizacji poprzez stworzenie oferty szkoleń w formie webinariów i stworzenie studia nagrań.

W ramach zadania publicznego realizowane są działania:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie webinariów.
 • Utrzymanie zatrudnienia związanego z prowadzoną działalnością szkoleniową.
 • Stworzenie studia nagrań poprzez zakup niezbędnego sprzętu.
 • Utrzymanie siedziby fundacji do realizacji działań poprzez sfinansowanie części kosztów bieżących.

Zadanie publiczne realizowane jest w okresie: 01.06.2020 – 30.11.2020.

Projekt finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

logo-covid19-hr.jpg

 

4. Projekt „Rozwój oferty Fundacji EDUMOCNI.” (projekt zakończony)

Celem inicjatywy jest stworzenie narzędzia pracy dla wszystkich specjalistów rynku pracy oraz specjalistów rozwoju zawodowego przy opracowywaniu przez nich indywidualnych planów działań (IPD) oraz przetestowanie tego narzędzia na grupie osób nieaktywnych zawodowo będących uczestnikami projektów aktywizacji zawodowej. Narzędzie pozwoli specjalistom w sposób profesjonalny świadczyć usługi wspierające proces planowania i wyboru zawodu oraz dostosowania zawodowego wszystkim grupom pozostającym bez zatrudnienia.

Przedmiotem inicjatywy jest:

 • Stworzenie aplikacji internetowej
 • Opracowanie treści na aplikację internetową - projektu graficznego i metodycznego
 • Działania promocyjne w celu upowszechnienia narzędzia
 • Przetestowanie aplikacji przez doradcę zawodowego podczas pracy z uczestnikami projektu realizowanego przez Fundację Edumocni.

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2020 do 31.12.2020.

logo.jpg